Tulkots no: Myth of Independent Science Haunts Biotech Industry

Viens no biežāk dzirdamajiem ĢMO aizstāvju argumentiem ir šāds: ĢMO var lietot droši, jo valdības aģentūras ir rūpīgi izvērtējušas zinātniskos datus. Ja var ticēt organizācijai, kuras nosaukuma aptuvenais latviskais tulkojums ir “Nobažījušos zinātnieku apvienība”, angliski Union of Concerned Scientists (turpmāk tekstā – UCS), tad izskatās, ka paši zinātnisko pētījumu dati ir ar nopietniem trūkumiem: nepilnīgi, neuzticami, nepilnīgi izziņoti, nepublicēti vai sagrozīti, un tamlīdzīgi. Šim jautājumam veltīts atsevišķs UCS ziņojums Heads They Win, Tails We Lose. How Corporations Corrupt Science at Public’s Expense (brīvi pieejams). Valdības aģentūru slēdzieni, kas balstīti uz apšaubāmiem datiem, arī kļūst apšaubāmi.

UCS ziņojumā aprakstītas piecas galvenās metodes, kā korporācijas savā labā ietekmē zinātni un politiku:

Izpētes procesa ietekmēšana. Korporācijas aptur vai aizliedz noteiktus pētījumus, iebiedē zinātniekus, maina pētījumu plānus, zinātnieku vietā sastāda publikācijas un publicē tikai tos pētījumu rezultātus, kas atbilst korporatīvajām interesēm.

Manipulācijas ar sabiedrisko viedokli. Tiek mazināta pierādījumu nozīme, pārpīlēta nenoteiktība, apmeloti konkrēti pētnieki, korporācijas slēpjas aiz citām organizācijām un medijiem sniedz sagrozītu informāciju.

Valdības aģentūru efektivitātes mazināšana. Kompānijas apstrīd zinātniskos datus, uz kuriem balstīta aģentūru politika, kavē regulatoru darbību, uzpērk konsultatīvās grupas, pārvilina valdības darbiniekus pie sevis un aģentūrās iefiltrē savējos, cenzē zinātniekus un slēpj informāciju no sabiedrības.

Kongresa ietekmēšana. Lobēšanai un politisko kampaņu finansēšanai tiek tērēti miljardiem dolāru. Dažādos veidos ietekmē kongresa locekļus un stimulē tos apstrīdēt zinātnes viedokli, novilcināt kritisku jautājumu risināšanu un mainīt zinātnes lomu lēmumu pieņemšanā.

Tiesu sistēmas izmantošana. Korporācijas arvien nostiprina savu ietekmi tiesu sistēmā, izmanto tiesas zinātnes iedragāšanai, iebiedē un apklusina zinātniekus ar tiesas procesiem.

Ziņojumā runa ir ne tikai par biotehnoloģiju nozari. Sekojot līdzi debatēm par ĢMO, atpazīstamas tās pašas un līdzīgas manipulāciju metodes. Daudzi zinātnieki ir izteikuši bažas par darbībām, kuras tiek vērstas pret jebkuriem neatkarīgiem pētījumiem par ģenētiski modificētām sēklām; šo sēklu ražotāji cenšas iejaukties pētījumos, nereti izmantojot draudus. Piemēram, 2009. gadā 26 universitāšu entomologi nosūtīja vēstuli ASV Vides Aizsardzības aģentūrai atzīmējot, ka “nav iespējams likumīgi un vienlaikus patiesi neatkarīgi pētīt daudzus būtiskus jautājumus, kas skar ĢMO kultūras”. Reaģējot uz šo notikumu, Scientific American redakcijas slejā pauž viedokli, ka “agrotehnoloģiju kompānijas ir uzurpējušas veto tiesības pār neatkarīgu zinātnieku pētījumiem.”

Dāgs Gurians-Šermans (Doug Gurian-Sherman), fitopatologs un vecākais zinātnieks UCS, L.A. Times apskata rakstā izsakās sekojoši:

Lauksaimniecības kopānijām zinātnē ir lielas informatīvās priekšrocības. Piemēram, tās apmaksā lielu daļu no ASV veiktajiem lauksaimniecības drošības pētījumiem. Kad ASV Lauksaimniecības Departaments un citas regulējošās aģentūras lemj par tirgus atļaujām ĢMO kultūrām, tās neveic savus drošības un ražības izmēģinājumus, bet pārsvarā izmanto pašu ražotāju iesniegtos pētījumus.

Ir vēl citi piemēri, kā korporācijas ietekmē biotehnoloģijā notiekošo. Piemēram, sabiedriskās vides organizācija Center For Food Safety (latviski Pārtikas Drošības centrs) tiesas procesā apstrīdēja ASV Lauksaimniecības Departamenta lēmumu par ierobežojumu atcelšanu ĢMO alfalfai, jo nebija noticis izvērtējums par ietekmi uz vidi. Tiesas gaitā tika iegūts dokuments, kurā bija labi redzama korporācijas Monsanto loma šī lēmuma pieņemšanā. Par korporāciju ietekmi lasāmi vēl citi raksti GMO-Journal:

Regulatory Independence Myth Lives On At USDA,
6 Reasons To Avoid GMOs,
Obama’s Appointments Provide Muted Hope for Sustainability Advocates,
Obama’s Controversial Trade Appointment Slipped Through Unchallenged,
Internal Report Finds USDA’s Failure to Effectively Regulate GMOs,
Monsanto’s Aggressive Lobbying in 2009 un
Monsanto Lobbying On Pace To New Records In 2010.

Līdzīgi par korporāciju ietekmi uz zinātni izteicās Dons Hubers, kurš ir fitopatologs ar 50 gadu pieredzi, pašlaik emeritētais profesors Pērdjū universitātē. Iepriekšējā gadā viņš nosūtīja vēstuli ASV Lauksaimniecības sekretāram Tomam Vilsakam, ar to saceldams troksni; vēstulē bija runa par “jaunatklātu bīstamu un ļoti izplatītu infekcijas pārnēsātāju, kas sevišķi lielā koncentrācijā atrodams ĢMO Roundup Ready sojā un kukurūzā”. Citāts no viņa intervijas Acres USA 2011.g. maijā:

Finansējumu lietišķajiem pētījumiem ir grūti iegūt, un var būt grūtības publicēties. Zinu, ka Starptautiskajam Glifosāta simpozijam pētījumu datu un simpozija materiālu publicēšanai nācās meklēt izdevniecību ārvalstīs. ASV to nopublicēt ir ļoti grūti. Arī jaunos zinātniekus sagaida dažas briesmas, ja tie mēģina publicēt pētījumu rezultātus, kas ir pretrunā ar pašlaik pieņemtajiem priekšstatiem. Daudzi pētījumi gēnu inženierijā notiek ārvalstīs, jo ir sarežģīti piekļūt pētījumu objektiem, vai arī par piekļuvi tiem nākas parakstīt līgumus, kuros aizliegta pētījumu rezultātu publikācija bez ģenētiski modificēto organismu piegādātāja atļaujas. Domāju, ka tie 26 entomologi, kas Vides Aizsardzības aģentūrai 2009. gadā nosūtīja vēstuli, ļoti trāpīgi izteicās par objektīvu datu neesamību tās rīcībā, jo nav pieejami pētāmie organismi vai arī ir nav iespējas publicēt rezultātus.

***

Ir zinātnieki, kuriem nācies pēkšņi pārtraukt karjeru vai arī mainīt pētījumu virzienu, lai varētu izdzīvot un palikt sistēmā.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

   
© 2019 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha