Informācija presei

11.03.2013

Latvijas Biškopības biedrības valde ir pieņēmusi lēmumu izstāties no biedrības “Zemnieku saeima”. Vairāk kā gadu ilgā sadarbība nav devusi vēlamos rezultātus biškopības nozares attīstībā un Zemnieku saeima šajā laikā ir virzījusi vairākus biškopības nozarei nelabvēlīgus lēmumus, piemēram, Latvijas Biškopības biedrība atbalsta un veicina ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu, bet Zemnieku saeima atbalsta videi un bitēm kaitīgu pesticīdu lietošanu.

Latvijas Biškopības biedrība 2011. gada rudenī iestājās biedrībā “Zemnieku saeima” (ZS), lai kopīgi strādājot varētu mazināt pesticīdu lietošanas pārkāpumus un uzlabot biškopju un graudaudzētāju sadarbību. Diemžēl esam konstatējuši, ka ZS nerūpējās par visu biedru interešu aizstāvēšanu, neatbalsta ilgtspējīgu videi draudzīgu lauksaimniecisko ražošanu, piemēram, ir pret Eiropas Komisijas priekšlikumu aizliegt videi un bitēm kaitīgos neonikotinoīdu grupas pesticīdus.

Latvijas Biškopības biedrības lauku un lauksaimniecības attīstības vīzija nesakrīt ar ZS īstenoto politiku šajā jomā, kā rezultātā mazās un vidējās lauku saimniecības tiek pielīdzinātas “dīvāna zemniekiem”. Lielākā daļa Latvijas biškopju ir mazie un vidējie lauksaimnieki, taču ZS aizstāv pārsvarā lielo intensīvo ražotāju intereses.

Latvijas Biškopības biedrība sadarbosies ar citām lauksaimnieku organizācijām, kuras atbalsta videi draudzīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu.

Latvijas Biškopības biedrība ir lielākā lauksaimniecības nozaru organizācija Latvijā, kura apvieno 2717 biedrus – lauksaimniekus, kas nodarbojas ne tikai ar biškopības produkcijas ražošanu, bet pārstāv arī citas lauksaimniecības nozares.

Informāciju sagatavoja:
Ieva Zēģele
Latvijas Biškopības biedrība
Tālr.:26409474
Papildus informācija:
Armands Krauze
Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs
Tālr.: 29591933
www.strops.lv
www.medus.lv

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

   
© 2017 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha