Apmēram šī pati informācija ar bildēm un tamlīdzīgi ir pieejama draugos: http://www.draugiem.lv/blogs/?p=9493250, http://www.draugiem.lv/user/682121/blog/?p=9405098.

Otrdien, 19. martā, 17.00 Ekovirtuvē Bieķensalas ielā 2.a notika otrais seminārs pārtikas suverenitātes jautājumos. Bija sanākuši ap 30 cilvēku, skatījāmies filmu un notika vairākas prezentācijas. Pēc prezentācijām uzsākām darba grupu veidošanu, un nākamo aktivitāšu plānošana. Nākamā sanākšana paredzēta otrdien, 2. aprīlī, 18.00 tējnīcā Matērija, Mūksalas ielā 17. Vēlams ziedojums ~1 Ls tējai un uzkodām.

18.00 – 19.00 Sapulce par tiešās pirkšanas pulciņa izveidi tējnīcā Matērija;
19.00 Lucavsalas ekoprojekta apspriešana, darbu plānošana Lucavsalā Lielās Talkas laikā un turpmāk.

Tiešā pirkšana

Tiešās pirkšanas jomā pēdējā laikā radusies liela aktivitāte. Bez jau divām esošajām grupām tiek plānotas vēl vairākas jaunas grupas Ogrē, Siguldā, Rīgā Mūkusalas ielā. Sīkāka informācija par Tiešās pirkšanas principiem mājaslapā http://www.tiesapirksana.lv/; http://www.draugiem.lv/user/682121/gallery/?pid=297379994. Ir mērķis šādus pulciņus izveidot katrā Rīgas mikrorajonā un lielākajās Latvijas pilsētās, iespēju robežās arī mazpilsētās. Viss atkarīgs no cilvēku aktivitātes.

Ogrē tiek meklēti domubiedri! Ja Tevi ir ieinteresējusi tiešās pirkšanas ideja un vēlies vairāk par to uzzināt vai jau esi gatavs darboties, tad 13.aprīlī  plkst.12:00 Ogres Centrālajā bibliotēkā notiks Tiešās pirkšanas seminārs, kur būs iespēja uzzināt vairāk par tiešās pirkšanas pulciņu veidošanas pamatprincipiem, iepazīties ar esošo pulciņu pieredzi un apspriest Ogres pulciņa izveidi! Ja ir interese, raksti Egijai – egijaj@gmail.com.

Arī Jūrmalā, Dubultos Inguss piedāvā iespēju izmantot Pasaku Māju „Undīne” tiešās pirkšanas pulciņa vajadzībām. Nepieciešami cilvēki, kas šo pulciņu koordinētu.

Mūkusalas ielā 17. kafejnīcā Matērija jau veidojas jauns tiešās pirkšanas pulks. Telpas ir, atliek tikai pievienoties un palīdzēt pulciņam sākt darboties! Ja kādam ir nevajadzīgs ledusskapis, lūdzam pieteikties, jo tas mums pašiem jāsagādā. Pirmā sapulce Mūkusalas grupai notiks otrdien, 2. aprīlī, 18.00 tējnīcā Matērija. Interesentus par Mūkusalu un Jūrmalu lūdzu pieteikties uz e-pastu skomant@inbox.lv, telefons 26325986.
Ja vēlaties veidot tiešās pirkšanas pulciņu jaunā vietā, lūdzu sazināties ar Elīnu elina.zusha@gmail.com.

Siguldā ir vairāki domubiedri,kas ir sākuši darboties tiešās pirkšanas pulciņa izveidē. Pagaidām viss ir procesā, tāpēc Tava palīdzīgā roka un iniciatīva būs labs atbalsts. Sazinies ar Inesi – inese.romanova@gmail.com!

Permakultūra

Arī permakultūras metožu apgūšana dotu iespēju daudziem cilvēkiem izaudzēt pārtiku pašiem, neieguldot dārzā pārmērīgi daudz darba un laika. Piemēram, audzējot kartupeļus salmos, darbs jāiegulda tikai tos iestādot un novācot. Te bildes: http://www.draugiem.lv/user/682121/gallery/?aid=46257680 Atkrīt vagošana, kaplēšana un ravēšana. Arī Kolorado vaboles veselos kartupeļos metās daudz mazāk, kā kartupeļos, kas pārmēsloti ar minerālmēsliem, nomocīti ar ķimikālijām un daudzus gadus audzēti vienā un tajā pašā vietā. Tas ir tikai viens piemērs, bet katram Latvijas kultūraugam ir iespējams atrast metodi, kā to audzēt daudz efektīvāk, galvenais apgūt ārzemju un pašmāju pieredzi, nebaidīties eksperimentēt un atrast Latvijas klimatiskajiem apstākļiem piemērotākās metodes.

Par permakultūras darba metodēm informāciju var uzzināt Ekovirtuves un Ikšķiles Pārmaiņu iniciatīvas mājas lapās. Ar permakultūras semināru organizēšanu regulāri nodarbojas Ikšķiles Pārmaiņu iniciatīva un Latvijas Permakultūras biedrība. Ja vēlieties pievienoties, vai saņemt e-pastā ikmēneša informāciju par plānotajiem permakultūras semināriem un citām zaļām aktivitātēm, lūdzu sazinieties ar šo biedrību vadītāju Artūru Poli arturs.polis@inbox.lv; 29656778.

Lucavsalas ekoprojekts

Lucavsalā iecerēts interesants ekoprojekts, kura mērķis ir saglabāt salas kultūrvēsturisko un bioloģisko vērtību, atjaunojot un paceļot jaunā līmenī Lucavsalas sociālo nozīmi. Pareizi izmantojot mums pieejamos ekoloģiskos instrumentus, tādus kā permakultūra, ekobūve, zaļās tehnoloģijas un citus ilgtspējīgas saimniekošanas principus, mums ir iespēja radīt ko pilnīgi nebijušu Eiropā. Tiek gatavots alternatīvs Lucavsalas attīstības modelis, kurā būtu paredzēta apstrādāto ģimenes dārziņu saglabāšana un pilnveidošana, pārējā teritorijā maksimāli saglabājot ģenētisko mantojumu (augļu kokus, ogu krūmus u.c.), zaļo zonu, veidojot harmonisku vienstāva apbūvi, ekobūvniecības un zaļo tehnoloģiju paraugdemonstrējumu teritoriju. Visi interesenti var iesaistīties šajā darbā. Interesentiem šajā salā ir iespēja arī iznomāt dārziņus.

Nopietnākie darbi paredzēti Lielās Talkas laikā 20. – 21. aprīlī , kad paredzēts pabeigt iepriekšējā vasarā iesākto ekomāju. Bildes http://www.draugiem.lv/user/682121/gallery/?aid=40089729. Māja tiek veidota no otrreiz izmantotajiem resursiem un to paredzēts veidot kā paraugmodeli energoefektīvai ēku plānošanai (saimniecības nojumes, puspagrabs pie ziemeļu sienas, siltumnīca dienvidu pusē u.c.).

Paredzēts sakopt daļu salas teritorijas, un savāktās izejvielas iespēju robežās izmantot ēkas un žogu būvniecībā, komposta veidošanā un kurināmajā, lielo atkritumu konteineri izmantot tikai galējas nepieciešamības gadījumā (lai aizvestu atkritumus, kas dedzināšanas gadījumā izdala kaitīgas vielas un nav pielietojami būvniecībā vai kompostā). Tomēr talkai rūpīgi jāsagatavojas, arī uz salas jāveic priekšdarbi, jāsagādā materiāli, tāpēc ceturtdienas sapulcē būs jāsaplāno darbi, jāizvēl atbildīgie talkas laikā, jāieplāno nepieciešamie darbarīki un materiāli.

Interesentus, kas vēlas iesaistīties Lucavsalas ekoprojekta īstenošanā aicinām pieteikties pie Pētera Paukša peterispaukss@gmail.com, 29881477.

Sēklu jautājums

Tika apspriests arī sēklu jautājums. Lielās sēklu kompānijas gadiem ilgi lobē dažādu līmeņu amatpersonas, lai iegūtu savu monopolu pār visiem zemniekiem un dārzkopjiem. Ņemot vērā Eiropas Komisijas vēlmi uzspiest visai Eiropai totalitāru sēklu likumu, nepieciešama aktīva darbība, gan darbojoties Latvijas ietvaros, gan sadarbojoties ar domubiedriem citās Eiropas valstīs. Nepieciešami cilvēki ar labām angļu valodas, juridiskām zināšanām, vajadzētu arī pamatzināšanas bioloģijā vai lauksaimniecībā. Jāveic Eiropas Savienības dokumentu tulkošana latviski, kā arī aktīva saziņa ar domubiedriem ārpus Latvijas. Izšķirošos brīžos, vienlaicīgi ar citu Eiropas valstu aktīvistiem jāspēj organizēt nopietnas protesta akcijas pie ES pārstāvniecības.

Tikpat svarīgs ir darbs fiziskā sēklu saglabāšanas jomā. Pēdējos 20 gados mēs esam zaudējuši ievērojamu daļu sava ģenētiskā mantojuma. Sēklu audzēšana Latvijā praktiski ir iznīcināta. Mums vairs nav savu burkānu, biešu, rāceņu – šo seno kultūraugu Latvijas variācijas esam zaudējuši. Pa vienai šķirnei ir saglabājušies rutki, kāļi un kāposti, kas šobrīd glabājās tikai sēklu bankā. Arī ģimenes sīpoli un ķiploki, kas senāk tika pārmantoti no paaudzes uz paaudzi un bija pielāgojušies konkrētās vietas apstākļiem, no daudzām ģimenēm ir izzuduši, tāpat kā daudzi citi kultūraugi.

Ir pēdējais brīdis savākt vēl saglabātos stādus, sēklas, sīpolus u.c. Katrā pagastā jāveido vietējo kultūraugu kolekcijas un gēnu bankas, labākos eksemplārus nosūtot arī uz Latvijas mēroga kolekcijām. Jāveido apraksti un jāpievieno kopējam elektroniskajam katalogs par visām Latvijā audzētajām šķirnēm. Jāorganizē sēklu apmaiņas pasākumi. Visus cilvēkus, kas vēlas iesaistīties mūsu ģenētiskā mantojuma glābšanas pasākumos, aicinām pieteikties pie Pētera Mārtiņsona, lai veidotu darba grupu ģenētiskā mantojuma glābšanā. Kontaktinformācija 29100957, pm@egleskoks.lv.

Plašāka informācija par sēklu jautājumu
Vides Vēstis, “Pašam sava sēklu banka”
http://www.draugiem.lv/user/682121/blog/?p=6547395
Ekovirtuve, Semināra “Sēsim nākotni” materiāli
Ekovirtuve, Vides veselības saimniecību gudrību krātuve

Nākamais sēklu maiņas pasākums Lucavsalā, svētdien 21. aprīlī Lielās talkas ietvaros. Ceram uz veiksmīgu sadarbību.
Ar cieņu, Jānis Puntulis.

P. s. Lūdzam iespēju robežās pieteikties otrdienas sanāksmes dalībniekus, lai varam vieglāk plānot pasākumu. Kontaktinformācija skomant@inbox.lv; 26325986.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

   
© 2019 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha