Avots: organizācija “Kampaņa par sēklu suverenitāti” (lasāma lielajās ES valodās)

UZMANĪBU: Tiek gatavots nelāgs ES sēklu likums!

Resistance is fertile

Attēls no kampaņas bukleta, uzraksts karogā: Pretošanās ir auglīga!

Eiropas Komisijas Veselības un Patērētāju Aizsardzības direktorāts (DG SANCO, Directorate General for Health and Consumers) cenšas nomainīt Eiropas Savienības sēklu likumus, kas pašlaik ir katrā valstī interpretējamas direktīvas, ar visām ES vienotu regulu. Atgādinām, ka regulas nav vietēji interpretējamas un tiek vienādi piemērotas visā ES. Šāda vienāda kārtība visos tirgos ir ļoti piemērota lielajām starpnacionālajām kompānijām, taču vienlaikus nodarīs lielu kaitējumu dažādām netipiskām un maza mēroga lauksaimniecības metodēm un ierobežos daudzveidīgu sēklu šķirņu ražošanu un lietošanu. Ja vēlies aizstāvēt gan savu, gan zemnieku un sēklu ražotāju brīvību sēt sēklas pēc brīvas izvēles, tuvākajos mēnešos ir aktīvi jārīkojas!

Daudzveidība ir apdraudēta!

Pašreizējais regulas variants (2012. gada novembra redakcijā) satur dažādus represīvus līdzekļus pret pašu veiktu sēklu pavairošanu un ierobežo šķīrņu daudzveidību. Zemniekiem, kas paši audzē sēklas, būs jāievēro tieši tās pašas reģistrācijas un uzraudzības prasības, kas straptautiskajām kompānijām. Tas ir nopietns drauds mazpazīstamu un senu šķirņu eksistencei, un tiks faktiski aizliegta brīva sēklu un stādmateriālu apmaiņa. Ja šķirnes būs obligāti jāreģistrē un ilgstoši jāpārbauda, tas būs grūti pārvarams šķērslis zemniekiem, patērētājiem un būs grūti uzturēt šķirņu daudzveidību dārzkopībā un augkopībā.

Eiropas Sēklu asociācijai (European Seed Association), kas patiesībā ir starptautisku korporāciju lobēšanas organizācija, tiecas pēc diviem galvenajiem mērķiem. Pirmais ir mazo tirgus nišu kontrole, lai padarītu tās nepievilcīgas; otrais – visu iespējamo pašaudzēto sēklu ražotāju reģistrācija, lai varētu no tiem pieprasīt autoratlīdzības. Viņi arī cenšas apvienot šķirņu novērtēšanu, salīdzināšanu un tirdzniecības atļaujas, privatizējot visu procedūru. Tas būs trieciens mazajām firmām un zemniekiem, jo nesamērīgi pieaugs pārbaužu un novērtēšanas izmaksas katrai izmantojamai šķirnei.

Kas tālāk?

Pašreizējo regulas uzmetumu ir sarakstījis DG SANCO. Pirms regula kļūst par Eiropas Komisijas oficiālu piedāvājumu, tā jāsaskaņo ar Lauku un Lauksaimniecības Attīstības Ģenerāldirektorātu (DG AGRI, Directorate General of Agriculture and Rural Development) un Vides Ģenerāldirektorātu (DG ENVI, Directorate General for the Environment). Pašlaik nav panākta vienošanās par vairākiem punktiem.
Tā ir mūsu izdevība cīnīties par lielāku daudzveidību, par noturīgām šķirnēm hibrīdu vietā un par to, lai dārzniekiem, zemniekiem un sēklu ražotājiem būtu pieejams plašāks šķirņu klāsts.

Vairāk informācijas http://www.seed-sovereignty.org (angļu, franču, vācu, itāļu, poļu u.c. valodās)

——————————————————————————————-

Pētera Mārtiņsona komentārs.

Šis gadījums uzskatāmi pierāda, kā jebkura liela organizācija atņem varu vietējiem cilvēkiem lemt pašiem savu likteni. Cīņai varas un birokrātijas koridoros daudz lielākas priekšrocības ir lielajām korporācijām, kuras var ziedot miljonus speciālu lobētāju un smadzeņu skalotāju algošanai un pat veselu lobēšanas organizāciju izveidei. Protams, šie miljoni tiek ņemti no to pašu patērētāju kabatām, kuru izvēli ierobežo dažādi starptautiski likumi, kuri ne tikai nav izprotami savu milzīgo apjomu dēļ, bet bieži nav arī pilnībā tulkoti vietējās valodās, tādās kā latviešu.

Acīmredzams, ka šādā veidā, koncentrējot kontroli pār pārtikas ražošanu, nekad netiks panākta ilgtspējīga attīstība, par ko šīs pašas starptautiskās kompānijas un ES birokrāti uzstājas vismaz vārdos. Iemesls ir acīmredzams: ja cilvēks (šai gadījumā zemnieki un dārznieki, arī patērētāji) nevar plānot savu nākotni un izmantot savas dabiskās brīvības, ilgtspējīgai attīstībai zūd jēga, visi spēki tiek veltīti izdzīvošanai šeit un tagad. Tas ir ceļš uz iznīcību.

Un tomēr, mums ir jācīnās par savām tiesībām, jo citādi agri vai vēlu pienāks diena, kad mums liks nomirt, lai netraucētu tiem, kas uzskata sevi par pasaules valdniekiem ar tiesībām saņemt atlikušos resursus. Varu un tiesības atdot ir viegli, bet atgūt grūti.

Jāatceras, ka mēs neesam vieni. Visā ES, un iespējams, arī visā pasaulē daudziem “mazajiem” zemniekiem ir ļoti līdzīgas problēmas kā mums, jo korporatīvā mašīna cenšas visu pasauli padarīt plakanu un viegli kontrolējamu, lai gūtu garantētu peļņu. Mums jāveido sakari ar cilvēkiem kaut vai no kaimiņu valstīm, jāpiedalās sēklu apmaiņas pasākumos vai pat pašiem tos jāorganizē, jāsaprot pasaulē reāli notiekošais, jāatšķir tas no masu informācijas līdzekļu ilūzijām un jāmodina citi. Lai panāktu izmaiņas, nav vajadzīgs rīkoties visiem, pilnīgi pietiek ar tiem, kam vienkārši nav vienalga. Pārmaiņas vienmēr ir panākušas aktīvas minoritātes.

  2 Responses to “Tiek gatavots nelāgs ES sēklu likums”

  1. Vispirms nobalsosim par regulu, kura paredz veikalos tikai vienas markas cigaretes, maksimāli atbaidošā iepakojumā! Tas liecinātu, ka ES NECENŠAS IEVIEST DIREKTĪVAS, KURAS ATBALSTA KORPORĀCIJU INTERESES UN NEKĻŪSTAM BĪSTAMI PAKLAUSĪGI NAUDAS VARAS DIKTĀTAM Pagaidām te Latvijā par kārtējo dioksīna saindētās pārtikas novirzīšanu iznīcināšanai, liecina vien mēdijos pieejamā informācija par šādas pārtikas ieplūšana Polijā, Čehijā, Krievijā un spēcīgs cenu kritums MŪSU lielveikalos. Pretēji vecās Eiropas dzīvesveidam (30% GM sojas un 70% GM kukurūzas piens, gaļa, olas) pie mums pārtikā vēl lieto griķus, prosu, rudzus, miežus. Baidos, ka tas ir vienīgais, kas mūs vēl pasargā no LĒNAS IZMIRŠANAS.

  2. Pretošanas nav auglīga, vajag PAR BRĪVĪBAS SAGLABĀŠANU….=pozitīvas emocijas, piesaistīs pozitīvās enerģijas= rezultāts garantēts!!

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

   
© 2019 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha