Kā jau Zemes Draugi rakstīja,

Jaunais ES sēklu regulas projekts paredz visaptverošu sēklu tirdzniecības uzraudzību ES līmenī. Jaunās sēklu regulas teksts šobrīd nav oficiāli pieejams, taču no iepriekš saņemtajām neoficiālajām teksta versijām sagaidāms, ka jaunais sēklu regulas projekts rakstīts, lai nostiprinātu lielo sēklu industrijas spēlētāju oligopolisko stāvokli. Jau šodien desmit lielākie sēklu ražošanas uzņēmumi dominē trīs ceturdaļas no pasaules sēklu tirgus un vairāk nekā puse no pasaule sēklu tirgus pieder agroķīmijas industrijai. Sēklu ražotāju industrija galvenokārt ir ieinteresēta ģenētiski modificētu un hibrītsēklu izplatīšanai, kas paredz intensīvu agroķīmijas lietošanu.

Jaunā likumdošana paredz birokrātiskus šķēršļus sēklu reģistrācijai mazajiem sēklu ražotājiem un selekcionāriem, tādejādi apdraudot veco un reto augļu, dārzeņu un graudu šķirņu saglabāšanos. Paredzams, ka turpmāk ES tiks aizliegta ne vien nereģistrētu sēklu tirdzniecība, bet arī sēklu apmaiņa. Regulas projekts aizskar zemnieku un dārznieku tiesības piedāvāt tirgū un iegādāties tādas šķirnes, kas ir adaptētas vietējam klimatam un ir izturīgas pret slimībām un kaitēkļiem.

6. maijā sabiedrības spiediena rezultātā likumā tika ieviestas izmaiņas, lai jaunās prasības attiektos tikai uz tām firmām, kuru gada apgrozījuma pārsniedz 2 miljonus eiro un kas nodarbina vismaz 10 darbiniekus. Tas ir nozīmīgs panākums, taču priecāties vēl pāragri, jo likuma projektā joprojām var tikt ieviestas izmaiņas, un lielās firmas netaisās pārtraukt savu interešu lobēšanu ne tagad, ne tuvākajā nākotnē (vairāk informācijas no bifurcatedcarrots.eu).

Te nu vietā citāts no sarakstes par šo tēmu:

Ja esat kaut nedaudz līdzdomājuši procesiem Eiropā – jau noteikti pamanījāt, ka šī lielvara balsta globālo korporāciju intereses un cenšas visu mazo, daudzveidīgo, patieso un ikdienišķi mums vajadzīgo iznīdēt. Iepriekšējais skandāls ar TOMĀTIEM bija nieks salīdzinot ar to, kas seko tagad. ES pieņemot šo normu, pilnībā tiks izbeigta legāla iespēja iegādāties (pat apmainīties tiks aizliegts!!) kādu no 800 tomātu šķirnēm mūsu dārznieku kolekcijās, tā vietā saņemot iespēju iegādāties kādu no dažiem desmitiem unificēto un eirokatalogā ierakstīto šķirņu (tas pats ar gurķiem, ķirbjiem, ābelēm, rāceņiem etc).

Mēs varam pagaidām vēl teikt, ka mūsu valsts nespēj šo kontrolēt un varam jau iegādāties nelegāli, tomēr ASV jau notiek policijas reidi bioloģiskajās zemnieku saimniecībās, piemājas dārzos un svaigpiena tirgotavās un fermās, iznīcinot produkciju, kas “neatbilst standartiem” un apcietinot zemniekus, dārzniekus, piena ražotājus. Vai jūs domājat, ka šāds totālais terors ir neiespējams Latvijai un ES, ja ļausim pieņemt visvisādus likumus un likumiņus mūsu brīvību “apgraizīšanai”? Un tas “mīkstais terors”, kas jau ar regulu, subsīdiju, ierobežojumu un PVD (piemēram) normu palīdzību tiek realizēts – domājat tas netiks galā ar tādiem kā klubs TOMĀTS vai ķirbjaudzētājiem vai līdzīgiem dažu gadu laikā, nogriežot visas legālās peļņas iespējas?

Lūdzu sekojiet zemākesošai saitei un parakstiet petīciju PRET… Šī ir beidzot iespēja pievienot viedokli un bloķēt mūsu zemes nākotnes iznīcināšanu.

https://www.openpetition.de/petition/online/seed-diversity-under-threat-no-european-seed-regulations-for-the-benefit-of-the-seed-industry

Guntra Aistara ir iztulkojusi petīciju pavadošo vēstuli, ko rakstījis Andreass Riekebergs (Andreas Riekeberg), pārstāvot organizāciju Campaign for Seed Sovereignty (vēstules teksts pieejams arī latviešu valodā, taču ir problēmas ar fontiem, tādēļ tā publicēta arī šeit):

Sēklu daudzveidība apdraudēta – Vēstule pret Eiropas sēklu noteikumiem, kas kalpos sēklu lielražošanai

Cienījamie Eiropas Komisijas locekļi,
Godātie Parlamenta deputāti,
Cienījamie Eiropas Padomes locekļi!

Briselē pašlaik tiek izstrādāta jauna sēklu regula. Ja Veselības un patērētāju tiesību aizsardzības ģenerāldirektorāta plāni realizēsies, daudz seno un reto augļu, dārzeņu un graudu šķirņu pazudīs no tirgus. Šīm dažādām šķirnēm, kā arī tām šķirnēm, kas pielāgotas bioloģiskajai lauksaimniecībai, tiks likti birokrātiski šķēršļi, kamēr korporatīvās lauksaimniecības pozīcijas tiks vēl vairāk nostiprinātas.

Pašlaik pieejamie ES sēklu regulas projekta teksti liecina, ka tā veicinās sēklu tirgus koncentrāciju nedaudzu sēklu industrijas korporāciju rokās. Tas ir nepieņemami. Jaunai ES sēklu regulai ir jāpieļauj šķirņu daudzveidība un šķirnes, kas piemērotas maza izmēra saimniecībām un ekoloģiski adaptētai selekcijai . Daudzveidīgām šķirnēm ir jābūt pieejamām ne tikai gēnu bankās, bet arī brīvajā tirgū bez jebkādiem birokrātiskiem ierobežojumiem. Tāpēc mēs pieprasām – nekāda sēklu reģistrācijas pienākuma!

Turklāt pašreizējie reģistrācijas kritēriji būtu jāsamazina šķirnēm, kuras ir piemērotas bioloģiskajai lauksaimniecībai, ņemot vērā to daudzveidības vērtīgumu, lai mūsu lauksaimniecība spētu pielāgoties klimata pārmaiņām, jaunām slimībām un kaitēkļiem, kā arī lai veicinātu videi draudzīgu dzīvesveidu.

Ne pašreizējie ES sēklu tiesību akti, ne patlaban pieejamie neoficiāli iesniegtie regulas projekti neatbilst šīm prasībām. Tie apdraud sēklu daudzveidību un tādējādi cilvēces kopējo lauksaimniecības mantojumu. Viņi arī apdraud ilgtspējīgu pārtikas sistēmu un kalpo tikai agroķīmijas nozarei.

Mēs aicinām jūs, Eiropas Komisija, Eiropas Parlamenta un Padomes locekļi, noraidīt jebkuru priekšlikumu, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem!

Nepieļausim turpmāku Eiropas lauksaimniecības un dārzkopības sēklu daudzveidības iznīcināšanu!

Lai iegūtu vairāk informācijas, apmeklējiet:

Pamatojums:

Pašreizējā ES sēklu likumdošana nākusi no tiem laikiem, kad vides aizsardzība, daba un bioloģiskā daudzveidība nebija lielā cieņā. Pastāvēja daudz selekcijas uzņēmumu, kas tirgū nodrošināja plašu šķirņu daudzveidību. Lielāko daļu no šīm šķirnēm varēja atkārtoti sēt pēc ražas novākšanas – tā ir tūkstošiem gadu lietota metode visā lauksaimniecības vēsturē.

1980-os gados bija jāievieš divi jauni termini lai apzīmētu agrāk bija ierastās prakses – pirmkārt, “zemnieku tiesības”, un otrkārt, “brīvās apputes” šķirnes (sēklas, kas ražo vienu un to pašu šķirni, ja vien tās nekrustojas ar līdzīgām šķirnēm), jo sēklu tirgus bija dramatiski mainījies. Šodien, desmit lielākie uzņēmumi pārvalda trīs ceturtdaļas no pasaules sēklu tirgus un vairāk nekā puse no pasaules tirgus pieder agroķīmijas industrijai.

Lielākajai daļa šķirņu ir juridiski un tehniski ierobežojumi, kas apdraud atkārtotu pašu audzētāju saglabāto sēklu sēšanu. Ieviesa oficiālu apstiprinājumu šķirņu tirdzniecībai, bet šķirņu kritērijus pielāgoja industriālām šķirnēm. Produktivitāte un pasaules iedzīvotāju skaita pieaugums tika izmantoti kā iegansti, lai attaisnotu šo pieeju. Visaptverošais Starptautiskais novērtējums par lauksaimniecības zināšanu, zinātnes un tehnoloģiju attīstības jomā (IAASTD) liecina par šīs pieejas nestabilitāti.

Augu daudzveidība tirgū ir lielā mērā pazudusi. Tas attiecas arī uz daudzveidīgām nereģistrētām šķirnēm, ko tirgo tūkstošiem bezbailīgu Eiropas iedzīvotāju bez nepieciešamās reģistrācijas. Šodien mēs paļaujamies uz šo cilvēku plašo pieredzi un mums šajā darbībā vajadzētu iesaistīt aizvien vairāk cilvēku, ne tikai hobija pēc, bet arī, lai radītu ienākumus un iztiku.

Otrs svarīgs aspekts ir tieši bioloģiskajai lauksaimniecībai piemērotu šķirņu trūkums. Bioloģiskajai lauksaimniecībai ir nepieciešami augi, kas labi ražo arī bez ķimikālijām. Tas ir iespējams tikai ar plaša dabiskā genofonda palīdzību. Šādas šķirnes bieži tiek atzītas par nepiemērotām reģistrēšanai, jo neatbilst pastāvošajiem kritērijiem.

Visu zemāk parakstījušos personu vārdā,

Volfenbūtelē (Wolfenbüttel), 2013. g. aprīlī (aktīvs līdz 2013.gada 24. oktobrim)

 

Vēstule Latvijas pārstāvjiem ES

Aicinājums cilvēkiem: neklusējiet, dariet zināmu savu viedokli, sūtot vēstules uz sekojošām adresēm:CAB-PIEBALGS-ARCHIVES@ec.europa.eu, heleen.averink@ec.europa.eu, laila.bernere@ec.europa.eu

Zemāk vēstules paraugs komisāram Piebalgam, ko izveidojusi Guntra Aistara:

————————

A. god. Komisāram Piebalgam!

[AICINU KATRU SĀKT AR RINDKOPU PAR SEVI PERSONĪGI VAI PAR ORGANIZĀCIJU KO PĀRSTĀVAT, LAI KATRA VĒSTULE SĀKTOS NEDAUDZ SAVĀDĀK!]
Rakstu jums sakarā ar Augu reproduktīvā materiāla tirdzniecības regulas projektu, kas šodien tiks skatīts Eiropas komisijā. Pēc pilsonīgai sabiedrībai pieejamās informācijas, šai regulas projektā ir nepilnības kas apdraud augu ģenētisko daudzveidību, zemniekiem un dārzniekiem pieejamo šķirņu klāstu un izvēles brīvību, kā arī patērētāju tiesības gan Eiropā, gan mazattīstības valstīs.

Pagājušā gadā šīs tēmas kļuva aktuālas Latvijā preses tā dēvētajā “tomātu dumpī. ” Latvijas dārzniekus, zemniekus, patērētājus un vides aktīvistus ļoti uztrauc tas, ka Eiropas sēklu likumdošana apdraud Latvijas sēklu daudzveidību, ļaujot pārdot tikai Eiropas katalogā reģistrētās dārzeņu šķirnes. Taču pastāv arī tautas selekcijas šķirnes, tautā iecienītas amatieru selekcionāru šķirnes, un senas šķirnes kuras kļuva populāras Padomju savienībā, kuras nekad nav bijušas reģistrētas augu katalogos, un kuras nav iespējams piereģistrēt dēļ ar to saistīto birokrātisko slogu, augstām izmaksām, un reizēm dēļ pašu šķirņu ģenētiskās daudzveidības (kas neiztur komerciālām šķirņēm piemērotos testus). Toties apsveicamā kārtā Zemkopības ministrija veikli risināja saasinājušos situāciju Latvijā, izveidojot darba grupu, kura izstrādāja inovatīvus grozījumus Sēklu aprites likumā, kuri jau ir valdības apstiprināti un drīzumā tiks skatīti Saeimā. Līdz ar to ir izveidojusies situācija, ka Latvijā ir priekšzīmīga likumdošana, kura pasargā sēklu kolekcionāru tiesības vairāk kā citur Eiropā, taču jaunais regulas projekts varētu tos atkal apdraudēt.

Taču man arī rūp sēklu jautājums kā attīstības jautājums. Jau šobrīd 10 lielākām sēklu industrijas firmām pieder vairāk kā divas trešdaļas pasaules sēklu. Šīm firmām interesē ražīgākās šķirnes, un līdz ar to iet zudumā simtiem retas un senas šķirnes, kuras varētu būt ļoti svarīgas cilvēces spējai adaptēties globālām klimata pārmaiņām. Tādi likumi, kā Eiropas Augu reproduktīvā materiāla tirdzniecības regula bieži tiek uzspiesti mazattīstības valstīm, kur vēl joprojām saglabājas lielākā daļa augu ģenētiskās daudzveidības. Nedrīkstam pieļaut privāto sēklu industrijas interešu valdīšanu pār pasaules augu ģenētisko daudzveidību.

Visā Eiropā pilsoņiem rūp jaunās sēklu regulas liktenis, par ko liecina nu jau vairāk kā 15.000 parakstu petīcijai par sēklu daudzveidības saglabāšanu savākti 16 valodās pēdējo desmit dienu laikā. Mazo zemnieku, dārznieku, un sabiedrisko organizāciju galvenās prasības ir:

  • neiekļaut obligātu reģistrāciju, sertifikāciju un pārbaudes sēklām un citiem augu pavairošanas materiālam, kas ir iegūti ar brīvu apputeksnēšanu un nav aizsargātas ar privātām intelektuālā īpašuma tiesībām;
  • izslēgt no regulas pavisam sēklu un citu augu reproduktīvo materiālu apmaiņu lauksaimnieku starpā un starp lauksaimniekiem un indivīdiem (patērētājiem- dārzniekiem);
  • pielāgot regulu tikai to sēklu un augu reproduktīvo materiālu tirdzniecībai kas paredzēta komerciālai izmantošanai un lieliem apjomiem (nevis gala lietotājiem, kā piemēram dārzniekiem);
  • nepieļaut, ka brīvas apputeksnes šķirnes un sēklas selekcionētas bioloģiskai lauksaimniecībai vai īpašiem vietējiem apstākļiem tiek diskriminētas ar likuma normām un reģistrāciju (pat brīvprātīgu), sertifikāciju un augu veselības prasībām;
  • nodrošināt, ka mikro un maziem uzņēmumiem ir tikai jāseko minimāliem pamatnoteikumiem kā operatoriem, ja vien tie nenodarbojas ar ĢMO vai ar šķirnēm , ko aizsargā intelektuālās īpašuma tiesības (augu šķirņu aizsardzība vai patents);
  • nodrošināt pārskatāmību selekcijas metodēs un intelektuālā Īpašuma tiesību piešķiršanai saistībā ar reģistrētām šķirnēm un stādiem.

Pēc mums pieejamās informācijas, patreizējais regulas projekts nepilnīgi risina šos jautājumus. Tāpēc aicinu Jūs neatbalstīt regulas projektu, līdz kamēr birokrātiskie šķēršļi, kuri kavē daudzveidībai un zemnieku, dārznieku, un patērētāju brīvībai netiek izņemti no tā. Pateicos jau iepriekš par Jūsu interesi šai jautājumā.

Patiesā cieņā,
[PARAKSTS]

 

 

 

 

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

   
© 2019 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha