Pārpublicēts no Latvijas Permakultūras biedrības mājaslapas: http://permakultura.lv/

—————————-

Piparu zupa Eiropas birokrātiem

03.02.2014., Eiropas Patentu biroja (EPO) darbiniekiem tika dalīta piparu zupa un iesniegts 27 Eiropas valstu zemnieku un audzētāju organizāciju parakstīts protests pret korporācijai Syngenta izsniegto patentu “piparam ar paaugstinātu izturību pret kaitēkļiem”. 34 Eiropas organizācijas, tai skaitā Latvijas Permakultūras biedrība un Pūres Dārzkopības pētījumu centrs, protestē pret korporāciju un EPO patvaļu patentējot augu sēklas, ierobežojot to turpmāku selekciju un monopolizējot sēklu izmantošanu, tādējādi apdraudot lauksaimniecības augu bioloģisko daudzveidību un pārtikas drošību pasaulē.

Kompānija “Syngenta”, pasaulē lielākā agroķimikāliju kompānija un viena no lielākajām ĢMO ražotājām, 2013.gada 8. maijā ieguva Eiropas Patentu biroja izsniegtu patentu (EP 2140023 B1) “kaitēkļu izturīgiem piparu augiem”, kurus ieguva krustojot Jamaikas savvaļas piparu ar dažādām kultūraugu šķirnēm. Tā kā savvaļas pipars ir izturīgs pret kaitēkļiem, Syngentas patentētā īpašība jau eksistē dabā. Tomēr tik un tā kompānija apgalvo, ka viņiem pieder īpašumtiesības uz kaitēkļizturīgiem pipariem, to sēklām un augļiem, pat ja šādi ir gandrīz visi konvencionāli (dabīgi) audzēti pipari.

Protesta dokumentā tiek pieprasīta pipara patenta atsaukšana. Šī ir pirmā reize EPO vēsturē, kad pret tā darbību vērsta tik plaši atbalstīta opozīcija, iesaistot ar EPO darbību neapmierinātus dalībniekus no 27 Eiropas Patentu konvenciju parakstījušam valstīm. 2012.g. 10. maijā tika pieņemta Eiropas parlamenta rezolūcija, kas aicināja EPO “nepieļaut konvencionālās selekcijas ceļā iegūtu produktu” patentēšanu, tomēr biotehnoloģiju korporācijas, ar EPO prezidenta Benuā Batistelli atbalstu joprojām uzskata, ka tas attiecas tikai uz selekcijas metodēm, nevis uz iegūto ražu vai dzīvniekiem. Cerams, ka gaidāmais EPO paplašinātās padomes lēmums viesīs izmaņas arī EPO pēc neilgas, kopš 2011.g. protestiem ieturētas, pauzes atkal atsāktajā praksē piešķirt patentus dabīgas selekcijas ceļā iegūtiem augiem un dzīvniekiem. Piparu patenta atsaukšana būtu nozīmīgs pirmais solis ceļā uz nepieciešamām un ilgi gaidītām izmaiņām. Tomēr paša EPO administratīvās padomes politisks lēmums ir nepieciešams pārmaiņu iniciēšanai.

Ja augi var tikt patentēti, pasaules sēklu tirgus koncentrēšanās process tiek paātrināts, ļaujot dažām multinacionālām korporācijām kontrolēt mūsu pārtikas nākotni. Sākotnējais sēklu patentu mērķis – atvieglot jaunu lauksaimniecības augu sugu šķirņu izveidi – šobrīd panāk tieši pretējo: selekcionāriem tiek ierobežota piekļuve augu selekcijas pamatmateriālam – augu šķirnēm un savvaļas augiem. Tā rezultātā tiek samazināta lauksaimniecības bioloģiskā daudzveidība un pārtikas neatkarība, kā arī samazinās izvēles iespēja ikvienam cilvēkam.

Vai piparu zupa spēs mainīt EPO viedokli?
Latvijas Permakultūras biedrība un Pūres Dārzkopības pētījumu centrs turpinās aizstāvēt mūsu pārtikas brīvību, nepieciešamības gadījumā aicinot palīgā sabiedrību. Sekosim kopīgi notikumu attīstībai.

Pielikumā:
Infografika “Kā savvaļas pipari tika patentēti”
Kampaņas “Par brīvu piparu” logo
Kampaņas dalīborganizāciju saraksts
* šī informācija ir brīvi pārpublicējama norādot avotu

Vairāk par tēmu:
www.permakultura.lv
http://www.evb.ch/en/freepepper
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2010/e/ar53.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0202+0+DOC+XML+V0//LV

Relīzi sagatavoja:
Ilze Mežniece, tel:26358845
Līga Lepse, tel:26185596


Aktuālākā informācija permakultūras jomā tiek izplatīta caur IPI ziņu lapu. Ikšķiles Pārmaiņu iniciatīva (IPI) piedāvā lielisku iespēju vienmēr būt lietas kursā par karstākajiem jaunumiem pārmaiņu iniciatīvu, ekociematu un permakultūras jomā. Ziņu lapā parādās jaunumi arī no tādām biedrībām kā “Ikšķiles Brīvā skola“, “Saules upe”, “Homo Ecos” un citām. Ikvienam interesentam ir iespēja pieteikties IPI ziņu lapas saņemšanai savā e-pastā. Tomēr nav jāuztraucas, ka e-pasts pēkšņi tiks pārpludināts ar mēstulēm, jo IPI ziņu lapa tiek izsūtīta 1-2 reizes mēnesī. IPI regulāri informē par jaunākajiem ekoloģijas ievirzes pasākumiem un kursiem, par kuriem nereti nekur citur netiek ziņots.

IPI ziņu lapa (Google kontu lietotājiem): http://groups.google.com/group/ipi-jaunumi
Pārējie var pieteikties, sūtot savu e-pasta adresi īsziņā uz 29656778

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

   
© 2019 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha