Cienījamie draugi un domu biedri!

Kā jau labi zināms, Eiropas savienības sēklu likumdošanā ir lielas nepilnības, kuras kavē lauksaimnieciskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī ierobežo zemnieku un patērētāju tiesības. Tuvākajā laikā šī likumdošana tiks pārskatīta, un Eiropas vides un lauksaimniecības organizācijas ir iesniegušas vēstuli Eiropas komisijā, pieprasot izmaiņas, lai veicinātu daudzveidības saglabāšanu. Tās aicina gan organizācijas, gan indivīdus parakstīt vēstuli.

To iespējams darīt šajā mājas lapā:
http://www.seedforall.org

Parakstoties kā privātpersonai, lūdzu NEaizpildīt organizācijas nosaukumu! Lai parakstītos organizācijas vārdā, lūdzu aizpildiet visus lauciņus!

Vēstules teksta angliskā versija atrodama mājas lapā, taču latviskais tulkojums pievienots. Ceru, ka arī no Latvijas organizācijām būs liels atbalsts šajā jomā! Lūdzu izplatiet šo informāciju savos tīklos, un visiem, kurus interesē šis jautājums.

Ar cieņu,

Guntra Aistara
Centrāleiropas universitāte

 

————–Tulkojums latviešu valodā————-

2012. gada aprīlī

Sēklu daudzveidībai nepieciešams atbalsts

Atklāta vēstule
Eiropas parlamentam
John Dalli, Veselības un patērētāju aizsardzības komisāram
Dacian Ciolos, Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāram
Janez Potočnik, Vides komisāram
László Andor, Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisāram
Antonio Tajani, Rūpniecības un uzņēmējdarbības komisāram
Andrim Piebalgam, Attīstības komisāram
Johannes Hahn, Reģionālās politikas komisāram

Par Eiropas regulām attiecībā uz sēklu un augu pavairojamo materiālu tirdzniecību

Cienītās dāmas un kungi,

Mēs rakstām Jums, lai mudinātu Jūs izmantot vienreizēju iespēju uzlabot ES tiesību aktus par sēklu un augu pavairošanas materiālu un padarītu to videi draudzīgāku, atbilstīgāku patērētāju vēlmēm un sēklu ķēdes mazāko dalībnieku vajadzībām.

Izmaiņas ir ļoti nepieciešamas, jo pašreizējais tiesiskais regulējums ir veicinājis milzīgu zaudējumu bioloģiskā daudzveidībā Eiropas lauksaimniecībā pēdējo gadu desmitu laikā. Likumdošana ir nesamērīgi diskriminējusi pret  dalībniekiem sēklu nozarē, kuriem ir citi mērķi bez ražīguma, un tā ir ierobežojusi patērētāju izvēli dažādu šķirņu ieguvē.

Tādēļ likumu pārskatīšana ir jālīdzsvaro. Lauksaimnieciskās bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai ir jākļūst par primāro mērķi pārskatīšanas procesā. Piedāvājot sēklu lietotājiem lielāku šķirņu izvēli, tostarp sēklas kuras visvairāk pielāgotas vietējiem  apstākļiem, saistībā ar attiecīgajām lauksaimniecības praksēm, piemēram, augseku, varētu palīdzēt mazināt atkarību no  pesticīdiem un  mēslojuma un samazināt ūdens patēriņu. Šis mazinātu augsnes un ūdens piesārņojumu, un tādējādi veicinātu ilgtspējīgāku un daudzveidīgāku lauksaimniecību, kas savukārt veicinātu savvaļas augu, dzīvnieku un mikroorganismu  daudzveidību.

Veicinot lauksaimnieciskās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu zemnieku sētās uzlabos pārtikas un barības vajadzībām audzēto šķirņu skaitu, kas pozitīvi ietekmēs pārtikas kvalitātes izvēli krāsu un garšu ziņā. Kā Eiropas Komisija izvērtēja savā dokumentā “Iespējas un analīze,” pieaug pieprasījums pēc plašāka šķirņu klāsta: “Vides aizsardzība ir kļuvusi svarīgāka un līdz ar to īpaši tirgus sektori, piemēram, bioloģiskā lauksaimniecība, palielina savu tirgus daļu” (1).

Tomēr, šodien desmit starptautiskās firmas kontrolē 74% no pasaules sēklu tirgus (2), un koncentrācijas process vēl turpinās. Daudzi no šiem uzņēmumiem nodrošina ģenētiski šauras šķirnes, un sēklas, kuras nevar pavairot. Veidojas satraucoša lauksaimnieku un patērētāju atkarība no sēklu ražotājiem, kā arī ar ģenētisko vienveidību saistītajiem ekoloģiski riski – piemēram, vāja noturība pret kaitēkļiem.

Izmaiņas ES sēklu un augu pavairošanas materiālu likumdošanā, virzoties uz mazāk ierobežojošām prasībām, lielākam piegādātāju skaitam atvieglotu piekļuvi tirgum un stabilizētu mazo un vidējo uzņēmēju skaitu, netiešu pozitīvi ietekmējot bioloģisko daudzveidību un nodarbinātību lauku rajonos.

Pārstāvot pilsonisko sabiedrību, kā organizācijas kuras nodarbojas ar vides un bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, tostarp dalībniekiem no sēklu nozares, piemēram, maziem un bioloģiskiem audzētājiem, piegādātājiem, lauksaimniekiem, dārzniekiem, sēklu saglabātājiem, patērētāju kooperatīviem un patērētājiem, mēs aicinām jūs ieņemt stāju par videi un patērētājiem draudzīgu  sēklu un augu pavairošanas materiālu likumdošanu. Tai jānodrošina daudzveidīgāku, ģenētiski plašāku un vietējiem apstākļiem labāk pielāgotu šķirņu tirdzniecību, jānovērš šķēršļi senu, retu un zemnieku selekcionētu šķirņu sēklu tirdzniecībai un apmaiņai, lai veicinātu daudzveidību un ilgtspējību Eiropas lauksaimniecībā un, lai labāk atbilstu patērētāju prasībām.

Patērētāju drošību un ar augu veselību saistītu piesardzību var nodrošināt ar skaidriem noteikumiem attiecībā uz pārskatāmību. Turpmākas pirms-tirgus prasības sēklām ne tikai novedīs pie iepriekš minētajām negatīvām ietekmēm uz bioloģisko daudzveidību un pārtikas patērētājiem, bet arī radīs pārklāšanos un apjukumu attiecībā uz pārtiku un augu veselības likumiem.

Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ, tiesību aktu pārskatīšanā par sēklu un augu pavairošanas materiālu tirdzniecību ir jālīdzsvaro noteikumi attiecībā uz patērētāju interesēm un vides aizsardzību, atļaujot senu, retu un zemnieku šķirņu sēklu pavairošanu, apmaiņu un pārdošanu, un tā rezultātā lauksaimniecības dažādošanu. Mums ir konkrēti priekšlikumi, lai sasniegtu šos mērķus un būtu gatavi apspriest šīs idejas ar Jums tuvākajās nedāļās un mēnešos.

Patiesā cieņā,

Arche Noah

APRODEV

ARC2020

Birdlife Europe

EEB European Environmental Bureau

Euro Coop

European Coordination Via Campesina

European Professional Beekeepers Association

Grain

IFOAM International Federation for Organic Agriculture Movements EU Group

Slow Food Foundation for Biodiversity

 

Atsauces:

(1) European Commission: Options and analysis of possible scenarios for the review of the European Union
legislation on the marketing of seed and plant propagating material” – Point 2.2: Room to strengthen
sustainability issues.

(2) ETC Grupas ziņojums “Who will control the Green Economy” (Kurš kontrolēs zaļo ekonomiku), 2011 gada 15. decembris
http://www.etcgroup.org/en/node/5296

 

——————— Tulkojuma beigas ——————————–

Vēstules teksts angliski PDF formātā

Parakstīšanās forma šeit: angliski, vāciski, franciski

—————————————————————————-

Neliels komentārs: Demokrātija ir iekārta, kurā aktīvs mazākums spēj iegūt nesamērīgi lielu ietekmi. Esiet aktīvi un aizstāviet savas intereses, Jūsu vietā to neviens nedarīs.

 

2012. gada. 23. martā

INFORMĀCIJA MEDIJIEM

Sēklu brīvība apdraudēta

Ieteikumi jaunu normatīvu izstrādei

Marta sākumā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ierosināja administratīvo lietu pret dārzkopību “Neslinko” par pašaudzētu sēklu tirdzniecību. Tas uzskatāms gan par pirmo precedentu Sēklu un šķirņu aprites likuma praktiskai ieviešanai pēc grozījumiem 2010. gada nogalē, gan par sākumu plašākai sabiedrības diskusijai par sēklu brīvību Latvijā. Šobrīd Zemkopības ministrijā izveidota darba grupa grozījumu izstrādei normatīvajos aktos par dārzeņu šķirņu kolekciju sēklu apriti.

Latvijas vides un lauksaimniecības organizācijas sagatavojušas priekšlikumus darba grupai un sola turpināt sekot līdzi notikumu attīstībai. Biedrības cer sagaidīt kvalitatīvus un Latvijas sabiedrībai labvēlīgus grozījumus novecojušos un pārmērīgi stingri piemērotajos normatīvajos aktos par sēklu apriti, kas šobrīd apdraud sēklu brīvu izplatību, kura būtiski svarīga bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai.

 

ATKLĀTA VĒSTULE ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAI

 Zemāk parakstījušās Latvijas vides un lauksaimniecības organizācijas apsveic Ministriju par labo gribas izrādīšanu nesenā “tomātu skandāla” lietā, sasaucot darba grupu, lai izskatītu likumus sēklu tirdzniecības regulēšanā.  Mēs, līdz ar vairāk kā 30 Eiropas sēklu, lauksaimniecības organizācijām, kuras ir nosūtījušas atbalsta vēstuli sēklu daudzveidības saglabāšanai Latvijas Zemkopības Ministrijai (skat. pielikumu), ar lielu interesi gaidām darba grupas veikumu. Vēlamies uzsvērt šādus principus, ko iesakām iekļaut normatīvo aktu grozījumu izstrādnēs:

  1.  Kopš lauksaimniecības pirmsākumiem zemkopji ir veidojuši saikni ar dabas procesiem, selekcionējot sev vēlamās īpašības augu šķirnēs kultivēšanai. Sēklas un šķirnes ir mainījušās līdzi laikiem un turpinās to darīt. Uzskatot sēklas par privātīpašumu, vai pat par tikai un vienīgi viena selekcionāra darbu, netiek novērtēts zemkopju darbs paaudžu paaudzēs.  Tāpēc ieviešot jebkuru sēklu apriti regulējošu likumdošanu ir svarīgi neierobežot zemnieku tiesības turpināt strādāt ar dabīgi selekcionētām sēklām, tās audzēt, pavairot, un izplatīt. Šis princips ir iekļauts Starptautiskā līgumā par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture).
  2. Aizliegums tirgot sēklas, kuras nav iekļautas Eiropas Kopējā katalogā ir novecojis likums, kuru drīzumā pārskatīs arī Eiropas līmenī.  Kā ir atzinusi Eiropas Augstākās tiesas ģenerāladvokāte Kokote, tas ierobežo ne tikai  lauksaimniecisko bioloģisko daudzveidību, bet arī audzētāju un patērētāju tiesības izvēlēties sev vispiemērotākās šķirnes.
  3. Turklāt tirdzniecības aizliegums ES dārzeņu sēklas aprites direktīvā attiecas tikai uz komerciālos nolūkos izmantojamo sēklu, nevis mazām saimniecībām un dārzniekiem paredzēto sēklu. Tāpēc nemaz nav nepieciešama jauna likumdošana, vai jaunas kategorijas ieviešana (piem. kolekcionārs), bet gan jārada direktīvā paredzētā telpa, kur zemniekiem un dārzkopjiem ir rīcības brīvība sēklu daudzveidības uzturēšanai.
  4.  Visas šķirnes, kuras kāds vēlas audzēt, nebūtu obligāti jāreģistrē. Taču, ja kāds vēlas reģistrēt senu, vietēji adaptējušos vai zemnieku selekcionētu šķirni, tai nedrīkst piemērot tādas pašas prasības kā modernām šķirnēm. Seno šķirņu sēklas un zemnieku selekcionētas sēklas atšķiras no modernām šķirnēm ar to, ka tās nav viendabīgas un stabilas, bet gan ģenētiski daudzveidīgas, kas tām ļauj pielāgoties vietējiem apstākļiem. Šī daudzveidība nav trūkums, bet gan to priekšrocība un vērtība.  Pieprasījums šīm šķirnēm piemērot atšķirīguma un viendabīguma testu (AVS) norāda uz neizpratni par šo sēklu un šķirņu saglabāšanas īpašo nozīmi.
  5. Saskaņā ar Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai, zemkopjiem, dārzkopjiem un sabiedrībai ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā šajos jautājumos. Tāpēc aicinām iekļaut pēc iespējas vairāk sabiedrības pārstāvjus darba grupā, un tās rezultātus piedāvāt sabiedriskai apspriešanai pirms to pieņemšanas, lai neradītu jaunus birokrātiskus šķēršļus.

 

Kontaktpersonas:

Guntra Aistara (guntra.aistara@gmail.com)

Sandra Stabiņģe 29259942

Gundega Jēkabsone 26529657

 

Atbalsta:

 

Dārzniecība “Neslinko”

Dārzkopības entuziastu klubs “Tomāts”

Latvijas Zemes draugi

Vides un veselības saime

Zaļā brīvība

Latvijas Permakultūras biedrība

Ikšķiles pārmaiņu iniciatīva

Kulturys studeja “Speiga”

Nāc kopā!

Kafejnīca “Ekovirtuve”

SIA “Dabas dobe”

Cēsu rajona Zemnieku apvienība

Kooperatīvs “Zaļais grozs”

Latvijas Biškopības biedrība

Biedrība Rezonanse

Piena Ceļš

 

Kā arī virkne privātpersonu: Guntra Aistara, sanpauliju kolekcionāre Eva Millere, Agnese Kalniņa un citi.

—————————————————————————————————-

Visi, kas vēlas pievienot savu vārdu, var parakstīties ar atbilstošu komentāru šim rakstam.

 

(Vēstules oriģināls angļu valodā PDF formātā ielādējams šeit)

Dr. Laimdota Straujuma, Zemkopības ministre

Ilga Līdaka, Lauksaimniecības departamenta direktore un sēklu likumdošanas darba grupas vadītāja

Latvijas Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2

Rīga, Latvija, LV-1981

 

2012. gada 11. martā  Stratpeferā, Skotijā

 

Eiropas sēklu tīkla “Let’s Liberate Diversity” atbalsta vēstule lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai Latvijā

 

Ļ. cien. Ministre un darba grupa sēklu likumdošanas jautājumos!

No šī gada 9. – 11. martam gandrīz 150 dalībnieki no 16 valstīm, pārstāvot 33 dažādas organizācijas tikās Stratpeferā, Skotijā, 7. ikgadējā “Atbrīvosim daudzveidību” (“Let’s liberate diversity”) saietā, kurā apsprieda lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības un pārtikas suverenitātes stāvokli Eiropā. Mūs iedvesmoja Skotijas Krofteru (vēsturisko zemkopju) federācijas dzīvesstils un prakses, kuras ļāvušas mazajiem zemniekiem saglabāt lauksaimniecības bioloģisko daudzveidību paaudžu paaudzēs. Tajā pašā laikā mūs uztrauca ziņa, ka Latvijā,  Eiropas komisijas direktīvas 2009/145/EK  ieviešanas kontekstā kādai dārzniecībai, kura vairāk kā 30 gadus saglabā lielu skaitu tomātu un citu dārzeņu šķirnes, piespriests administratīvo pārkāpumu sods par to, ka amatieru dārzkopju kluba seminārā “pārdod” sēklas, kuras nav reģistrētas Eiropas kopējā šķirņu katalogā.

Paaudžu paaudzēm zemnieki ir glabājuši un nodevuši tālāk sēklas, taču šo praksi apdraud pieaugošā korporatīvā dominance sēklu jomā. Tas, ka varas iestādes apmeklēja amatieru dārznieku semināru, lai atklātu “pārkāpumus”, norāda, ka tās darbojas pretrunā ar Starptautiskā līguma par augu ģenētisko resursu pārtikai un lauksaimniecībai (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) patiesajiem mērķiem, kas ir sekmēt, nevis likt šķēršļus zemnieku un dārznieku iespējām saglabāt un izmantot lielu skaitu lauksaimniecības šķirņu sēklu. Zemnieku sēklas un senās šķirnes nepazīst nacionālas robežas, un tās būtu jāstāda, jāglabā un brīvi jāpavairo un jāizplata, lai garantētu lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Aizvien vairāk dalībvalstis atzīst vajadzību radīt iespējas mazajiem zemniekiem un dārzniekiem   apmainīties un pārdot sēklas nekomerciāliem nolūkiem. Piemēram, Austrijas Lauksaimniecības ministrija apsveikusi zemnieku un dārznieku sēklu glabātāju grupu aktivitātes un ļauj apmainīties  ar nekomerciālajām sēklām nelielos apjomos un izplatīt tās caur Arche Noah tīklu un vietējos tirgos. Francijā nav aizliegta sēklu apmaiņa selekcijai, saglabāšanai un izpētei, kā arī pārdošanai nekomerciāliem nolūkiem. Apvienotajā Karalistē kopš 2001. gada attīstās “Sēklu svētdienu”  kustība, kuras ietvaros visā valstī notiek sēklu apmaiņas, savukārt Vācijā sēklu tirgi notiek regulāri. Šveicē ProSpecieRara organizācija jau 30 gadus ir veicinājusi sēklu apmaiņu 11,500 cilvēku plašā tīklā.

Šādos pasākumos iesaistās tūkstošiem cilvēku, kuri apmainās ar sēklu šķirnēm no visas pasaules, un ir skaidrs, ka jebkura administratīva iejaukšanās negatīvi ietekmētu lauksaimniecības daudzveidību. Pasākumos ir pieņemts, ka tie, kuriem nav savas sēklas apmaiņai, tās var saņemt pret ziedojumu. Tādās valstīs kā Latvija, kurās daudziem dārzkopjiem vairs nav savas sēklas maiņai, un sēklu apmaiņas prakse vēl nav atdzīvināta, ir tikai loģiski ļaut saimniecībai saņemt ziedojumus par darbu, ko tā ieguldījusi sēklu saglabāšanā. Ieteiktais ziedojuma apjoms pat nenosedz ieguldīto darbu un enerģiju, kas nepieciešama liela šķirņu apjoma uzturēšanai, tāpēc to nav iespējams uzskatīt par komerciālu vai peļņas gūšanas darījumu.

Visu augšminēto iemeslu dēļ Latvijas ierēdņi ir nepamatoti uzskatījuši nekomerciāliem nolūkiem paredzētu sēklu apmaiņu pret ziedojumiem, kā piemēram zemnieku un dārzkopju saglabātas sēklas,  kuras izmanto mazie zemnieki un dārznieki, kā “tirdzniecību” attiecībā uz direktīvas par dārzeņu sēklu tirdzniecību 2002/55/EC 2. pantu (OJ. L 193/33 of 20.7.2002).

Turklāt zemnieku, vietējo un seno šķirņu sēklām nav piekļuve Eiropas katalogam: tās nav ne stabilas, ne homogēnas, un šķirņu lielā daudzveidība ir pārāk nozīmīga, lai attaisnotu reģistrācijas izmaksas.  Eiropas augstākās tiesas ģenerāladvokāte Dž.Kokote nesen publiskojusi secinājumus  Francijas sēklu glabātāju organizācijas Kokopelli lietā, kuros pausts, ka ierobežojumi pārdot sēklas, kuras nav iekļautas Eiropas katalogā, ir nesamērīgi un apdraud zemnieku un patērētāju tiesības, kā arī bioloģisko daudzveidību. Ja tiesa sekos šim ieteikumam, vairs nebūs iespējams noliegt mūsu vietējo un seno šķirņu sēklu apmaiņu un pārdošanu.

Mēs ar vislielāko cieņu aicinām Latvijas Zemkopības ministriju uzskatīt šo gadījumu par iespēju pievērst uzmanību katastrofālajam lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības stāvoklim Eiropā, un radīt iespējas un motivāciju zemniekiem un dārzkopjiem Latvijā iesaistīties sēklu saglabāšanā un izplatīšanā, nevis radīt jaunus birokrātiskus šķēršļus, kas var apdraudēt zemnieku un dārzkopju tiesības saglabāt sēklu daudzveidību.

Patiesā cieņā,

Patrick Krause

Izpilddirektors

Scottish Crofting Federation

 

Šo vēstuli atbalsta:

 

Scottish Crofting Federation, Scotland, UK

Seedy Sunday collective, UK

The Heritage Seed Library, Garden Organic, England, UK

UK Food Group, England, UK

The Brockwell Bake Association, England, UK

Irish Seed Savers Association, Ireland

Dachverband Kulturpflanzen- und Nutztiervielfalt, Germany

Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt, Germany

Arche Noah, Austria

ProSpecieRara, Switzerland

Danish Seed Collectors, Denmark

Organic Denmark

Réseau semences paysannes, France

Confédération paysanne, France

Croqueurs de Carottes, France

Nature et Progrès, France

Biodiversity Exchange and Diffusion Experiences (BEDE), France

Centre d’etude et terre d’acqueil des bles (CETAB), France

Association Triptoleme, France

ARDEAR, Rhone-Alpes, France

ATTAC, France

Rete Semi Rurali, Italy

Centro Internazionale Crocevia, Italy

Associazione Italiana per L’agricultura Biologica (AIAB), Italy

Peliti,  Greece

Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando,” Spain

Eco Ruralis Association, Romania

Transylvania Eco-Club, Romania

Védegylet, Hungary

North African Network of Associations for Local Development in Rural Zones, Tunisia

Responsable Agro-forestier & Sécurité Alimentaire ACRA, Sénégal

European Coordination Via Campesina

IFOAM EU Group

 

© 2017 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha