Cienījamie draugi un domu biedri!

Kā jau labi zināms, Eiropas savienības sēklu likumdošanā ir lielas nepilnības, kuras kavē lauksaimnieciskās daudzveidības saglabāšanu, kā arī ierobežo zemnieku un patērētāju tiesības. Tuvākajā laikā šī likumdošana tiks pārskatīta, un Eiropas vides un lauksaimniecības organizācijas ir iesniegušas vēstuli Eiropas komisijā, pieprasot izmaiņas, lai veicinātu daudzveidības saglabāšanu. Tās aicina gan organizācijas, gan indivīdus parakstīt vēstuli.

To iespējams darīt šajā mājas lapā:
http://www.seedforall.org

Parakstoties kā privātpersonai, lūdzu NEaizpildīt organizācijas nosaukumu! Lai parakstītos organizācijas vārdā, lūdzu aizpildiet visus lauciņus!

Vēstules teksta angliskā versija atrodama mājas lapā, taču latviskais tulkojums pievienots. Ceru, ka arī no Latvijas organizācijām būs liels atbalsts šajā jomā! Lūdzu izplatiet šo informāciju savos tīklos, un visiem, kurus interesē šis jautājums.

Ar cieņu,

Guntra Aistara
Centrāleiropas universitāte

 

————–Tulkojums latviešu valodā————-

2012. gada aprīlī

Sēklu daudzveidībai nepieciešams atbalsts

Atklāta vēstule
Eiropas parlamentam
John Dalli, Veselības un patērētāju aizsardzības komisāram
Dacian Ciolos, Lauksaimniecības un lauku attīstības komisāram
Janez Potočnik, Vides komisāram
László Andor, Nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisāram
Antonio Tajani, Rūpniecības un uzņēmējdarbības komisāram
Andrim Piebalgam, Attīstības komisāram
Johannes Hahn, Reģionālās politikas komisāram

Par Eiropas regulām attiecībā uz sēklu un augu pavairojamo materiālu tirdzniecību

Cienītās dāmas un kungi,

Mēs rakstām Jums, lai mudinātu Jūs izmantot vienreizēju iespēju uzlabot ES tiesību aktus par sēklu un augu pavairošanas materiālu un padarītu to videi draudzīgāku, atbilstīgāku patērētāju vēlmēm un sēklu ķēdes mazāko dalībnieku vajadzībām.

Izmaiņas ir ļoti nepieciešamas, jo pašreizējais tiesiskais regulējums ir veicinājis milzīgu zaudējumu bioloģiskā daudzveidībā Eiropas lauksaimniecībā pēdējo gadu desmitu laikā. Likumdošana ir nesamērīgi diskriminējusi pret  dalībniekiem sēklu nozarē, kuriem ir citi mērķi bez ražīguma, un tā ir ierobežojusi patērētāju izvēli dažādu šķirņu ieguvē.

Tādēļ likumu pārskatīšana ir jālīdzsvaro. Lauksaimnieciskās bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai ir jākļūst par primāro mērķi pārskatīšanas procesā. Piedāvājot sēklu lietotājiem lielāku šķirņu izvēli, tostarp sēklas kuras visvairāk pielāgotas vietējiem  apstākļiem, saistībā ar attiecīgajām lauksaimniecības praksēm, piemēram, augseku, varētu palīdzēt mazināt atkarību no  pesticīdiem un  mēslojuma un samazināt ūdens patēriņu. Šis mazinātu augsnes un ūdens piesārņojumu, un tādējādi veicinātu ilgtspējīgāku un daudzveidīgāku lauksaimniecību, kas savukārt veicinātu savvaļas augu, dzīvnieku un mikroorganismu  daudzveidību.

Veicinot lauksaimnieciskās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu zemnieku sētās uzlabos pārtikas un barības vajadzībām audzēto šķirņu skaitu, kas pozitīvi ietekmēs pārtikas kvalitātes izvēli krāsu un garšu ziņā. Kā Eiropas Komisija izvērtēja savā dokumentā “Iespējas un analīze,” pieaug pieprasījums pēc plašāka šķirņu klāsta: “Vides aizsardzība ir kļuvusi svarīgāka un līdz ar to īpaši tirgus sektori, piemēram, bioloģiskā lauksaimniecība, palielina savu tirgus daļu” (1).

Tomēr, šodien desmit starptautiskās firmas kontrolē 74% no pasaules sēklu tirgus (2), un koncentrācijas process vēl turpinās. Daudzi no šiem uzņēmumiem nodrošina ģenētiski šauras šķirnes, un sēklas, kuras nevar pavairot. Veidojas satraucoša lauksaimnieku un patērētāju atkarība no sēklu ražotājiem, kā arī ar ģenētisko vienveidību saistītajiem ekoloģiski riski – piemēram, vāja noturība pret kaitēkļiem.

Izmaiņas ES sēklu un augu pavairošanas materiālu likumdošanā, virzoties uz mazāk ierobežojošām prasībām, lielākam piegādātāju skaitam atvieglotu piekļuvi tirgum un stabilizētu mazo un vidējo uzņēmēju skaitu, netiešu pozitīvi ietekmējot bioloģisko daudzveidību un nodarbinātību lauku rajonos.

Pārstāvot pilsonisko sabiedrību, kā organizācijas kuras nodarbojas ar vides un bioloģiskās daudzveidības jautājumiem, tostarp dalībniekiem no sēklu nozares, piemēram, maziem un bioloģiskiem audzētājiem, piegādātājiem, lauksaimniekiem, dārzniekiem, sēklu saglabātājiem, patērētāju kooperatīviem un patērētājiem, mēs aicinām jūs ieņemt stāju par videi un patērētājiem draudzīgu  sēklu un augu pavairošanas materiālu likumdošanu. Tai jānodrošina daudzveidīgāku, ģenētiski plašāku un vietējiem apstākļiem labāk pielāgotu šķirņu tirdzniecību, jānovērš šķēršļi senu, retu un zemnieku selekcionētu šķirņu sēklu tirdzniecībai un apmaiņai, lai veicinātu daudzveidību un ilgtspējību Eiropas lauksaimniecībā un, lai labāk atbilstu patērētāju prasībām.

Patērētāju drošību un ar augu veselību saistītu piesardzību var nodrošināt ar skaidriem noteikumiem attiecībā uz pārskatāmību. Turpmākas pirms-tirgus prasības sēklām ne tikai novedīs pie iepriekš minētajām negatīvām ietekmēm uz bioloģisko daudzveidību un pārtikas patērētājiem, bet arī radīs pārklāšanos un apjukumu attiecībā uz pārtiku un augu veselības likumiem.

Visu iepriekš minēto iemeslu dēļ, tiesību aktu pārskatīšanā par sēklu un augu pavairošanas materiālu tirdzniecību ir jālīdzsvaro noteikumi attiecībā uz patērētāju interesēm un vides aizsardzību, atļaujot senu, retu un zemnieku šķirņu sēklu pavairošanu, apmaiņu un pārdošanu, un tā rezultātā lauksaimniecības dažādošanu. Mums ir konkrēti priekšlikumi, lai sasniegtu šos mērķus un būtu gatavi apspriest šīs idejas ar Jums tuvākajās nedāļās un mēnešos.

Patiesā cieņā,

Arche Noah

APRODEV

ARC2020

Birdlife Europe

EEB European Environmental Bureau

Euro Coop

European Coordination Via Campesina

European Professional Beekeepers Association

Grain

IFOAM International Federation for Organic Agriculture Movements EU Group

Slow Food Foundation for Biodiversity

 

Atsauces:

(1) European Commission: Options and analysis of possible scenarios for the review of the European Union
legislation on the marketing of seed and plant propagating material” – Point 2.2: Room to strengthen
sustainability issues.

(2) ETC Grupas ziņojums “Who will control the Green Economy” (Kurš kontrolēs zaļo ekonomiku), 2011 gada 15. decembris
http://www.etcgroup.org/en/node/5296

 

——————— Tulkojuma beigas ——————————–

Vēstules teksts angliski PDF formātā

Parakstīšanās forma šeit: angliski, vāciski, franciski

—————————————————————————-

Neliels komentārs: Demokrātija ir iekārta, kurā aktīvs mazākums spēj iegūt nesamērīgi lielu ietekmi. Esiet aktīvi un aizstāviet savas intereses, Jūsu vietā to neviens nedarīs.

 

2012. gada. 23. martā

INFORMĀCIJA MEDIJIEM

Sēklu brīvība apdraudēta

Ieteikumi jaunu normatīvu izstrādei

Marta sākumā Valsts augu aizsardzības dienests (VAAD) ierosināja administratīvo lietu pret dārzkopību “Neslinko” par pašaudzētu sēklu tirdzniecību. Tas uzskatāms gan par pirmo precedentu Sēklu un šķirņu aprites likuma praktiskai ieviešanai pēc grozījumiem 2010. gada nogalē, gan par sākumu plašākai sabiedrības diskusijai par sēklu brīvību Latvijā. Šobrīd Zemkopības ministrijā izveidota darba grupa grozījumu izstrādei normatīvajos aktos par dārzeņu šķirņu kolekciju sēklu apriti.

Latvijas vides un lauksaimniecības organizācijas sagatavojušas priekšlikumus darba grupai un sola turpināt sekot līdzi notikumu attīstībai. Biedrības cer sagaidīt kvalitatīvus un Latvijas sabiedrībai labvēlīgus grozījumus novecojušos un pārmērīgi stingri piemērotajos normatīvajos aktos par sēklu apriti, kas šobrīd apdraud sēklu brīvu izplatību, kura būtiski svarīga bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai.

 

ATKLĀTA VĒSTULE ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAI

 Zemāk parakstījušās Latvijas vides un lauksaimniecības organizācijas apsveic Ministriju par labo gribas izrādīšanu nesenā “tomātu skandāla” lietā, sasaucot darba grupu, lai izskatītu likumus sēklu tirdzniecības regulēšanā.  Mēs, līdz ar vairāk kā 30 Eiropas sēklu, lauksaimniecības organizācijām, kuras ir nosūtījušas atbalsta vēstuli sēklu daudzveidības saglabāšanai Latvijas Zemkopības Ministrijai (skat. pielikumu), ar lielu interesi gaidām darba grupas veikumu. Vēlamies uzsvērt šādus principus, ko iesakām iekļaut normatīvo aktu grozījumu izstrādnēs:

  1.  Kopš lauksaimniecības pirmsākumiem zemkopji ir veidojuši saikni ar dabas procesiem, selekcionējot sev vēlamās īpašības augu šķirnēs kultivēšanai. Sēklas un šķirnes ir mainījušās līdzi laikiem un turpinās to darīt. Uzskatot sēklas par privātīpašumu, vai pat par tikai un vienīgi viena selekcionāra darbu, netiek novērtēts zemkopju darbs paaudžu paaudzēs.  Tāpēc ieviešot jebkuru sēklu apriti regulējošu likumdošanu ir svarīgi neierobežot zemnieku tiesības turpināt strādāt ar dabīgi selekcionētām sēklām, tās audzēt, pavairot, un izplatīt. Šis princips ir iekļauts Starptautiskā līgumā par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture).
  2. Aizliegums tirgot sēklas, kuras nav iekļautas Eiropas Kopējā katalogā ir novecojis likums, kuru drīzumā pārskatīs arī Eiropas līmenī.  Kā ir atzinusi Eiropas Augstākās tiesas ģenerāladvokāte Kokote, tas ierobežo ne tikai  lauksaimniecisko bioloģisko daudzveidību, bet arī audzētāju un patērētāju tiesības izvēlēties sev vispiemērotākās šķirnes.
  3. Turklāt tirdzniecības aizliegums ES dārzeņu sēklas aprites direktīvā attiecas tikai uz komerciālos nolūkos izmantojamo sēklu, nevis mazām saimniecībām un dārzniekiem paredzēto sēklu. Tāpēc nemaz nav nepieciešama jauna likumdošana, vai jaunas kategorijas ieviešana (piem. kolekcionārs), bet gan jārada direktīvā paredzētā telpa, kur zemniekiem un dārzkopjiem ir rīcības brīvība sēklu daudzveidības uzturēšanai.
  4.  Visas šķirnes, kuras kāds vēlas audzēt, nebūtu obligāti jāreģistrē. Taču, ja kāds vēlas reģistrēt senu, vietēji adaptējušos vai zemnieku selekcionētu šķirni, tai nedrīkst piemērot tādas pašas prasības kā modernām šķirnēm. Seno šķirņu sēklas un zemnieku selekcionētas sēklas atšķiras no modernām šķirnēm ar to, ka tās nav viendabīgas un stabilas, bet gan ģenētiski daudzveidīgas, kas tām ļauj pielāgoties vietējiem apstākļiem. Šī daudzveidība nav trūkums, bet gan to priekšrocība un vērtība.  Pieprasījums šīm šķirnēm piemērot atšķirīguma un viendabīguma testu (AVS) norāda uz neizpratni par šo sēklu un šķirņu saglabāšanas īpašo nozīmi.
  5. Saskaņā ar Starptautisko līgumu par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un lauksaimniecībai, zemkopjiem, dārzkopjiem un sabiedrībai ir tiesības piedalīties lēmumu pieņemšanā šajos jautājumos. Tāpēc aicinām iekļaut pēc iespējas vairāk sabiedrības pārstāvjus darba grupā, un tās rezultātus piedāvāt sabiedriskai apspriešanai pirms to pieņemšanas, lai neradītu jaunus birokrātiskus šķēršļus.

 

Kontaktpersonas:

Guntra Aistara (guntra.aistara@gmail.com)

Sandra Stabiņģe 29259942

Gundega Jēkabsone 26529657

 

Atbalsta:

 

Dārzniecība “Neslinko”

Dārzkopības entuziastu klubs “Tomāts”

Latvijas Zemes draugi

Vides un veselības saime

Zaļā brīvība

Latvijas Permakultūras biedrība

Ikšķiles pārmaiņu iniciatīva

Kulturys studeja “Speiga”

Nāc kopā!

Kafejnīca “Ekovirtuve”

SIA “Dabas dobe”

Cēsu rajona Zemnieku apvienība

Kooperatīvs “Zaļais grozs”

Latvijas Biškopības biedrība

Biedrība Rezonanse

Piena Ceļš

 

Kā arī virkne privātpersonu: Guntra Aistara, sanpauliju kolekcionāre Eva Millere, Agnese Kalniņa un citi.

—————————————————————————————————-

Visi, kas vēlas pievienot savu vārdu, var parakstīties ar atbilstošu komentāru šim rakstam.

© 2019 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha