Pateicoties iedzīvotāju aktivitātei nu arī Bauskas novads aizliedzis ĢMO audzēšanu savā teritorijā! Pagaidām aizliegums ir spēka uz 5 gadiem. Jau 103 no 109 Latvijas novadiem izmantojuši savas tiesības aizliegt ĢMO audzēšanu.

Aizliegumu karte:
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/gmo/

gmo_novadi_061113

Novadi, kuri aizlieguši audzēt ĢMO savā teritorijā (zaļi). Avots: Vides un Reģionālās Attīstības ministrija, 2013. gada 11.decembris, http://www.varam.gov.lv/in_site/tools/download.php?file=files/text/Darb_jomas//gmo_novadi_061113.jpg

Ziņa “Bauskas dzīvē”:
http://bauskasdzive.diena.lv/vietejas-zinas/bauskas-novada-aizliedz-audzet-gmo-100395

 


Bauskas novada iedzīvotāji ir pret ģenētiski modificētu organismu audzēšanu

Avots: http://www.bauska.lv/i.php?id=&news=2340

Publiskā apspriešana par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā ir noslēgusies.

Publiskā apspriešana notika no 2013.gada 1.augusta līdz 30.septembrim. Iedzīvotāju aktivitāte bijusi liela – iespēju izteikt savu viedokli par šo jautājumu izmantojuši 1423 cilvēki.

Tikai viens novada iedzīvotājs ir nostājies pret ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu. Savā iesniegumā viņš argumentē savu viedokli: „1. Nav pierādīts, ka tādu kultūraugu audzēšana var nodarīt ļaunumu cilvēkiem un apkārtējai videi.  2. Katrs aizliegums prasa veidot kontroles mehānismu tā ievērošanai, un, līdz ar to, arī papildu izdevumus. 3. Aizlieguma gadījumā pazemināsies novada zemnieku konkurētspēja – brīvajā tirgū uzvar tas, kurš spēj saražot lētāk. 4. Aizlieguma iniciatori spekulē uz iedzīvotāju bailēm no visa jaunā, līdz ar to racionāli apsvērumi netiek ņemti vērā.”

Ar īpašu iniciatīvu parakstu vākšanā par aizlieguma noteikšanu izcēlusies Bauskas novada jaunieši apvienība „Jums”, kura savākusi 652 parakstus par aizlieguma noteikšanu.

Kā aktīvāko pagastu var minēt Dāviņu pagastu – par  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu parakstījušies 75 pagasta iedzīvotāji.

„Attīstība dabā balstās uz dzīvo būtņu mijiedarbību, kur katrai sugai ir savs uzdevums, bet pārmaiņas skar visu ekosistēmu kopumā, tāpēc neeksperimentēsim ar sevi, saviem bērniem un mazbērniem,” aicina Dāviņu pagasta iedzīvotāji.

Bauskas rajona lauksaimnieku apvienības iesniegumā, kam pievienoti 456 novada iedzīvotāju paraksti, izteikts viedoklis: „Bauskas  rajona lauksaimnieku apvienība iestājas par to, lai Bauskas novadā neaudzētu ģenētiski modificētus augus. Šo mūsu iniciatīvu atbalsta daudzi novada iedzīvotāji un ir ieinteresēti par veselīgas pārtikas ražošanu un tīru vidi. Pēdējā laikā strauji attīstās bioloģiskā lauksaimniecība un tas ir Latvijas nākotnes virziens”.

Ar Latvijas Zaļās partijas iniciatīvu savākti 102 iedzīvotāju paraksti.

Par  ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizlieguma noteikšanu visā Bauskas novada administratīvajā teritorijā deputāti diskutēs pastāvīgo komiteju oktobra sēdēs un galīgo lēmumu pieņems Bauskas novada domes sēdē 31.oktobrī.

Lelde Podniece,
sabiedrisko attiecību speciāliste

© 2019 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha