Avots: Gunta Saule, http://www.draugiem.lv/guntasaule/blog/?p=9965768

Tikties ar Anitu Kļaviņu, klausīties, uzzināt, runāt, līdzidomāt ne tikai par Monsanto, bet arī par citiem ekoloģiskas lauksaimniecības jautājumiem, aicinām Ķekavas bibliotēkā 2013. gada 5.jūnija vakarā 17.00.

Pirms gadiem trim vai pieciem Latvijā par to zināja ļoti maz, tikpat kā neko. Vārds, jēdziens – Monsanto mums nebija pazīstams. Zinu, ka vēl arvien daudziem tas ir nezināms. Mēs nezinājām, ka tas varbūt ir saistīts un laika gaitā arvien vairāk gribēs būt saistīts ar mūsu ikdienu, dzīvi un būtībā arī ar dzīvību un veselību.

Bet toreiz Anitas Kļaviņas iedvesmoti mēs sākām rādīt viņas no franču valodas pārtulkotu filmu par Monsanto, par firmu, kuŗa izplata pasaulē modificētas sēklas. Un ne tika izplata, bet nelietīgā ceļā panāk, ka sēklaudzētāji drīkst pirkt, sēt un izplatīt tikai un vienīgi modificētas sēklas. Par filmu vairāk: http://www.tautasforums.lv/?p=163

Pēc tam Latvijas ļaudis, un jo īpaši jaunākās paaudzes cilvēki ļoti rosīgi veidoja tīklus, izmantoja dažādas un daudzveidīgas sadarbošanās metodes, formas un veidus, lai ļaudis Latvijā gan uzzinātu par GMO bīstamību un to, ka tas diemžēl var skart ne tikai lielsaimniecību īpašniekus, bet arī katru mūs – gan tos, kas iepērkas lielveikalos, tirgos un citviet, gan arī tos, kas rūpējas par saviem mazdārziņiem, gribēdami tādā veidā tikt pie veselīgakas pārtikas. Protams, ka daudzi mēs ticam un iedomājamies, ka audzēdami augus paši, mēs spēja pasargāties no kaitīgās ķīmijas, ar ko ir pilni veikalos pērkamie augļi, dārzeņi un zaļumi. Continue reading »

© 2017 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha