Rīgas kopienu sadarbības programmas ievadseminārs

Pašorganizācijas un videi draudzīga dzīvesveida iespējas Rīgā

Trešdien, 24. Septembrī, 18.00 Latvijas Dabas muzejā, K. Barona ielā 4.

Semināra plāns:

18.10 Filmas „Laimes Ekonomika” (The Economy of Happiness) prezentācija.

19.15 Agris Dzenis „Tiešā demokrātija Eiropas brīvajās kopienās.”

19.30 Emīls Hlevickis „Pārmaiņu iniciatīvas un citas pilsētu kopienas.”

19.45 Alisa Korolova „Pilsētu dārzkopība (Urban gardening) Eiropā un Pasaulē. Lucavsalas ekoprojekta aktualitāte.”

20.00 Jānis Puntulis „Aktuālas ierosmes pilsētu kopienu veidošanā.”

Pēc prezentācijām, iepazīšanās ar esošajām un topošajām kopienām, diskusijas darba grupu veidošana, turpmāko darbību plānošana.

Semināru programmas mērķi:

  1. Popularizēt pārmaiņu iniciatīvu, ekokopienu idejas un videi draudzīgu dzīvesveidu Rīgas apkaimju iedzīvotājiem, 2014. – 2015. gada ziemā rīkojot semināru sēriju par kopienām un pārmaiņu iniciatīvām, pilsētu dārzkopību (urban gardening) un permakultūru, sadzīves priekšmetu otrreizējo izmantošanu (recycling), pilsētnieku iespējām palīdzēt videi draudzīgas mežu apsaimniekošanas saglabāšanā, bioproduktu tiešo pirkšanu un citām vietējās apkārtējai videi draudzīgas  ekonomikas atjaunošanas iespējām, kā arī popularizēt kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu.
  2. Veicināt pārmaiņu iniciatīvu veidošanos Rīgas apkaimēs,  apkaimju iedzīvotāju iesaisti kopienas pašpārvaldē, videi un cilvēkiem draudzīgas saimniekošanas attīstību apkaimju teritorijā, dabas un kultūrvēsturisko vērtību apzināšanu un saglabāšanu, etniskās kultūras attīstību.
  3. Veicināt Rīgas apkaimju savstarpējo sadarbību un solidaritāti dabas un kultūras vērtību kā arī iedzīvotāju tiesību aizsardzībā.

 

Semināra mērķauditorija. Uz semināru aicinām pārstāvjus no Rīgā esošajām vides aizsardzības un kultūras NVO, pārstāvjus no dažādām Rīgas apkaimēm un kopienām, Tiešās Pirkšanas pulciņu dalībniekus, Rīgas vidusskolu skolnieku pašpārvalžu pārstāvjus, studentus un studentu korporāciju pārstāvjus un citus kopienu veidošanas un attīstības interesentus.

Kontakttelefons: 26325986

lappusīte Draugiem.lv

 

© 2019 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha