Informācija presei

11.03.2013

Latvijas Biškopības biedrības valde ir pieņēmusi lēmumu izstāties no biedrības “Zemnieku saeima”. Vairāk kā gadu ilgā sadarbība nav devusi vēlamos rezultātus biškopības nozares attīstībā un Zemnieku saeima šajā laikā ir virzījusi vairākus biškopības nozarei nelabvēlīgus lēmumus, piemēram, Latvijas Biškopības biedrība atbalsta un veicina ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu, bet Zemnieku saeima atbalsta videi un bitēm kaitīgu pesticīdu lietošanu.

Latvijas Biškopības biedrība 2011. gada rudenī iestājās biedrībā “Zemnieku saeima” (ZS), lai kopīgi strādājot varētu mazināt pesticīdu lietošanas pārkāpumus un uzlabot biškopju un graudaudzētāju sadarbību. Diemžēl esam konstatējuši, ka ZS nerūpējās par visu biedru interešu aizstāvēšanu, neatbalsta ilgtspējīgu videi draudzīgu lauksaimniecisko ražošanu, piemēram, ir pret Eiropas Komisijas priekšlikumu aizliegt videi un bitēm kaitīgos neonikotinoīdu grupas pesticīdus. Continue reading »

 

30.novembrī Iecavā notiks konference “Lauksaimniecība – pārtika – patērētājs”. Runāsim par ģenētiski modificētajiem organismiem un augu aizsardzības līdzekļiem lauksaimniecībā. Aicinām būt aktīviem un piedalīties, jo šie ir svarīgi temati mūsu lauksaimnieku un produkcijas konkurētspējas stiprināšanai, patērētāju viedokļa veidošanai, kā arī ražošanas attīstīšanai ilgtermiņā.
Konferences sākums 10.00 Iecavas kultūras namā un tā noslēgsies ar ZSA biedra z/s”Ozoli” apmeklējumu Stelpes pagastā. Konferences programma pieejama ZSA mājaslapā.

Konference “Lauksaimniecība – pārtika – patērētājs”

30.11.2012, 10.00 – 16.00

Programma:

Konferences mērķis: Rosināt diskusiju starp lauksaimniecības produkcijas ražotājiem, pārstrādātājiem un patērētājiem, kā arī meklēt risinājumus veselīgu uztura produktu nokļūšanu līdz patērētājam, ievērtējot visu trīs iesaistīto pušu intereses un ilgtspējības principus. Vienlaicīgi konferences uzdevums ir attīstīt patērētāju izpratni par vietējo lauksaimniecības produktu kvalitāti, uzturvērtību un uzticamību.

09:30 – 10:00 Ierašanās, reģistrācija
10:00 – 10:20 Latvijas Zemnieku saeimas valdes locekles Mairas Dzelzkalējas uzruna un konferences atklāšana.
10:20 – 10:50 Latvijas politika un likumdošana ģenētiski modificēto organismu jomā, Inese Aleksejeva, ZM, Veterinārais un pārtikas departaments
10:50 – 11:20 Graudaugu produkcijas kvalitāte un lauksaimnieku ieguldījums tās tapšanā, Dr.agr. Sanita Zute, Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūts, Zinātniskās padomes priekšsēdētāja
11:20 – 11:40 Kafija un kāju izlocīšana
11:40 – 12:10 Ģenētiski modificēto organismu izmantošana lauksaimniecībā – realitāte un perspektīvas, Jānis Ulme, Zemes draugi
12:10 – 12:40 Latvijā iespējamie risinājumi ĢMO lopbarības aizstāšanai ar citiem proteīna avotiem, Jānis Kažotnieks, LLKC
12:40 – 13:10 Videi draudzīgs lauksaimniecības modelis, veselīgas pārtikas ražošanai. Andris Kalniņš, Bio z/s “Ozoli”
13:10 – 13:40 Diskusija un kafija
13:40 – 15:40 z/s “Ozoli” apmeklējums un iepazīšanās ar saimniekošanas metodēm

Konferences norises vieta – Iecavas kultūras nams, Rīgas iela 18, Iecava

Dalībai konferencē lūdzam pieteikties pa e-pastu signe.erdmane@zemniekusaeima.lv

Pieteikumā lūdzam norādīt, vai apmeklēsiet z/s “Ozoli” un vai būs nepieciešams transports nokļūšanai saimniecībā.

——————————————

Komentārs. Šis pasākums noteikti tiks izmantots ĢMO “stumšanai”, cenšoties pierādīt to noderību lielajam biznesam, ko pārstāv Zemnieku Saeima.

© 2019 GMO.lv Suffusion theme by Sayontan Sinha